Quảng bá thương hiệu

Thương hiệu là gì?

Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức.

Dịch vụ tư vấn & quảng bá thương hiệu

Chúng tôi là một công ty có thế mạnh về thông tin và truyền thông với các dịch vụ quảng cáo thương hiệu PR. Xây dựng chiến lượng quảng cáo thương hiệu với nhiều hình thức và giải pháp hữu hiệu.

Tư vấn định hướng giải pháp bán hàng
Phân tích tâm lý sở thích khách hàng
Viết bài PR thương hiệu sản phẩm
Quảng cáo báo điện tử, báo giấy
Chạy quảng cáo facebook
Chạy quảng cáo google adwords
Thiết kế logo, slogan, card name nhận diện thương hiệu.
Thiết kế đồ họa bao bì sản phẩm
Thiết kế video quảng cáo, giới thiệu

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các chiến lược xây dựng thương hiệu tạo hình ảnh trong công chúng.